Редакційна колегія

ГОЛОВНИЙ РЕДАКТОР:
Павловський Сергій Анатолійович, доктор медичних наук, професор, директор Комунальної науково-дослідної установи «Науково-дослідний інститут соціально-економічного розвитку міста» (м. Київ, Україна)
E-mail: pavlovskyi@ndirom.kyiv.ua
Web of Science ResearcherID: DMI-7476-2022
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-4087-6256
Scopus: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57216310275

ЗАСТУПНИК ГОЛОВНОГО РЕДАКТОРА:
Могилевська Ольга Юріївна,
доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри економіки, підприємництва, менеджменту, Київський міжнародний університет (м. Київ, Україна)
E-mail: mohylevska@ndirom.kyiv.ua
ORCID: https://orcid.org/0000-0001-8482-7950
Scopus: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57208723912
Google Scholar: https://scholar.google.com.ua/citations?user=NsxBRv0AAAAJ&hl=uk

ЧЛЕНИ РЕДАКЦІЙНОЇ КОЛЕГІЇ:
Васильківський Дмитро Миколайович
, доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри міжнародних економічних відносин, Хмельницький національний університет (м. Хмельницький, Україна)
E-mail: vasylkivskyi@ndirom.kyiv.ua
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-4949-078X
Scopus: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57210340136
Google Scholar: https://scholar.google.com.ua/citations?hl=uk&user=KrcwXnkAAAAJ

Гінзбург Валентина Григорівна, доктор медичних наук, професор, директор Департаменту охорони здоров’я Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації); Національний медичний університет імені О.О. Богомольця (м. Київ, Україна)
E-mail: hinzburh@ndirom.kyiv.ua
Web of Science ResearcherID: IEG-1277-2023
ORCID: https://orcid.org/0000-0003-2395-2189
Scopus: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57222739524

Гривківська Оксана Василівна, доктор економічних наук, професор, професор кафедри економіки і права, Національний університет харчових технологій (м. Київ, Україна)
E-mail: hryvkivska@ndirom.kyiv.ua
ORCID: https://orcid.org/0000-0003-4160-5914
Scopus: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57211299822
Google Scholar: https://scholar.google.com.ua/citations?hl=uk&user=BHV8cLAAAAAJ

Дацій Надія Василівна, доктор наук з державного управління, професор, професор кафедри економічної теорії, інтелектуальної власності та публічного управління, Поліський національний університет (м. Житомир, Україна)
E-mail: datsii_n@ndirom.kyiv.ua
Web of Science ResearcherID: B-4172-2018
ORCID: https://orcid.org/0000-0003-0640-6426
Scopus: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57219854973
Google Scholar: https://scholar.google.com.ua/citations?hl=uk&user=vmZldoUAAAAJ

Дєгтяр Олег Андрійович, доктор наук з державного управління, професор, професор кафедри управління та бізнес-адміністрування, Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника (м. Івано-Франківськ, Україна)
E-mail: diehtiar@ndirom.kyiv.ua
Web of Science ResearcherID: А-9709-2017
ORCID: https://orcid.org/0000-0001-6413-3580
Scopus: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57210979382

Драган Олена Іванівна, доктор економічних наук, професор, професор кафедри економіки праці та менеджменту, Національний університет харчових технологій (м. Київ, Україна)
E-mail: drahan@ndirom.kyiv.ua
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-7606-2385
Scopus: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57220204023
Google Scholar: https://scholar.google.com.ua/citations?hl=uk&user=OacshPUAAAAJ

Заяць Олена Іванівна, доктор економічних наук, доцент, професор кафедри міжнародних економічних відносин, Державний вищий навчальний заклад «Ужгородський національний університет» (м. Ужгород, Україна)
E-mail: zaiats@ndirom.kyiv.ua
ORCID: https://orcid.org/0000-0001-9904-8706
Scopus: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57220931164
Google Scholar: https://scholar.google.com.ua/citations?hl=uk&user=t6TdNgcAAAAJ

Іщенко Наталія Федорівна, доктор філософії за спеціальністю «Економіка», доцент, доцент кафедри аерокосмічної геодезії та землеустрою, Національний авіаційний університет (м. Київ, Україна)
E-mail: ishchenko@ndirom.kyiv.ua
Web of Science ResearcherID: GLT-0431-2022
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-3745-9742
Scopus: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57214226736
Google Scholar: https://scholar.google.com.ua/citations?hl=uk&user=9-aTzhkAAAAJ

Карковська Вероніка Ярославівна, доктор наук з державного управління, доцент, професор кафедри адміністративного та фінансового менеджменту, Національний університет «Львівська політехніка» (м. Львів, Україна)
E-mail: karkovska@ndirom.kyiv.ua
Web of Science ResearcherID: R-8006-2017
ORCID: https://orcid.org/0000-0003-0178-4137
Scopus: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=36069470700
Google Scholar: https://scholar.google.com.ua/citations?hl=uk&user=s7cloPUAAAAJ

Короткий Олександр Володимирович, кандидат медичних наук, доцент, доцент Навчально-наукового інституту громадського здоров'я та профілактичної медицини, Національний медичний університет імені О.О. Богомольця (м. Київ, Україна)
E-mail: korotkyi@ndirom.kyiv.ua
Web of Science ResearcherID: ABD-1411-2020
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-5682-7926
Scopus: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57222955778
Google Scholar: https://scholar.google.com.ua/citations?hl=uk&user=jAHz-EgAAAAJ

Кривопустов Микола Сергійович, доктор філософії у сфері медицини, асистент кафедри загальної хірургії № 2, Національний медичний університет імені О.О. Богомольця (м. Київ, Україна)
E-mail: kryvopustov@ndirom.kyiv.ua
Web of Science ResearcherID: ABF-7068-2020
ORCID: https://orcid.org/0000-0003-4978-4873
Scopus: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=56045203400
Google Scholar: https://scholar.google.com.ua/citations?hl=uk&user=Pm3Rh2IAAAAJ

Кривопустова Марія Віталіївна, доктор філософії у сфері медицини, асистент кафедри педіатрії № 2, Національний медичний університет імені О.О. Богомольця (м. Київ, Україна)
E-mail: kryvopustova@ndirom.kyiv.ua
ORCID: https://orcid.org/0000-0001-7200-4703
Scopus: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57225062934
Google Scholar: https://scholar.google.com.ua/citations?hl=uk&user=ZyMJtCcAAAAJ

Ларіна Ярослава Степанівна, доктор економічних наук, професор, професор кафедри маркетингу імені А.Ф. Павленка, Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана (м. Київ, Україна)
E-mail: larina@ndirom.kyiv.ua
Web of Science ResearcherID: U-5898-2017
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-2712-7824
Scopus: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57211388821

Наголюк Олена Євгенівна, кандидат юридичних наук, доцент, КНДУ «Науково-дослідний інститут соціально-економічного розвитку міста»; Міжрегіональна академія управління персоналом (м. Київ, Україна)
E-mail: naholiuk@ndirom.kyiv.ua
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-7610-7379
Scopus: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57736104000

Намлієв Євген Володимирович, кандидат економічних наук, доцент, професор, Вища соціально-економічна школа (Польща); керівник, ТОВ «Агентство сертифікації та акредитації «Стандарт-Експерт» (Україна)
E-mail: namliiev@ndirom.kyiv.ua
ORCID: https://orcid.org/0009-0008-3813-9717
Google Scholar: https://scholar.google.com/citations?user=l0yhGycAAAAJ&hl=uk

Павловська Марина Олександрівна, доктор медичних наук, професор, заступник директора з медичного обслуговування Центру первинної медико-санітарної допомоги № 1 (м. Київ, Україна)
E-mail: pavlovska@ndirom.kyiv.ua
Web of Science ResearcherID: DKH-3071-2022
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-9951-2561
Scopus: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57216309820

Паливода Роман Станіславович, кандидат медичних наук, доцент, Національний медичний університет імені О.О. Богомольця (м. Київ, Україна)
E-mail: palyvoda@ndirom.kyiv.ua
Web of Science ResearcherID: L-3672-2017
ORCID: https://orcid.org/0000-0001-7489-7170
Scopus: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57193439121
Google Scholar: https://scholar.google.com.ua/citations?user=Pt5zmxEAAAAJ&hl=uk&oi=ao

Парсяк Володимир Никифорович, доктор економічних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України, професор кафедри інтелектуальної цифрової економіки, керівник Центру економічних досліджень та управлінського консалтингу Факультету економіки моря, Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова (м. Миколаїв, Україна)
E-mail: parsiak@ndirom.kyiv.ua
Web of Science ResearcherID: V-8329-2017
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-4756-8977
Scopus: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=36070020300
Google Scholar: https://scholar.google.com.ua/citations?hl=uk&user=VuwQ47kAAAAJ

Поворозник Микола Юрійович, кандидат економічних наук, перший заступник голови Київської міської державної адміністрації, Київська міська державна адміністрація (м. Київ, Україна)
E-mail: povoroznyk@ndirom.kyiv.ua
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-6345-4777
Scopus: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57979241800

Приходько Володимир Панасович, доктор економічних наук, професор, завідуючий кафедрою міжнародних економічних відносин, Державний вищий навчальний заклад «Ужгородський національний університет» (м. Ужгород, Україна)
E-mail: prykhodko@ndirom.kyiv.ua
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-1354-5195
Scopus: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57810558300
Google Scholar: https://scholar.google.com.ua/citations?hl=uk&user=Dz7I280AAAAJ

Романова Лідія Василівна, доктор економічних наук, професор, професор кафедри маркетингу Навчально-наукового інституту управління, економіки та бізнесу, Міжрегіональна академія управління персоналом (м. Київ, Україна)
E-mail: romanova@ndirom.kyiv.ua
ORCID: https://orcid.org/0000-0003-2292-6616
Scopus: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57208721367
Google Scholar: https://scholar.google.com.ua/citations?hl=uk&user=UAuIKHsAAAAJ

Самойлик Юлія Василівна, доктор економічних наук, професор, професор кафедри економіки та міжнародних економічних відносин, Полтавський державний аграрний університет (м. Полтава, Україна)
E-mail: samoilyk@ndirom.kyiv.ua
Web of Science ResearcherID: HKC-3362-2023
ORCID: https://orcid.org/0000-0003-1335-2331
Scopus: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57204215090
Google Scholar: https://scholar.google.com.ua/citations?hl=uk&user=QTPKNJAAAAAJ

Слободяник Анна Миколаївна, кандидат економічних наук, доцент, головний спеціаліст Департаменту сфери публічних закупівель та конкурентної політики, Міністерство економіки України; доцент кафедри маркетингу, Національний авіаційний університет (за сумісництвом) (м. Київ, Україна)
E-mail: slobodianyk@ndirom.kyiv.ua
Web of Science ResearcherID: D-8624-2018
ORCID: https://orcid.org/0000-0001-6437-0033
Scopus: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57216372684
Google Scholar: https://scholar.google.com.ua/citations?hl=uk&user=T_c27bgAAAAJ

Сухонос Наталія Костянтинівна, кандидат медичних наук, доцент, доцент кафедри внутрішніх та професійних хвороб, Харківський національний медичний університет (м. Харків, Україна)
E-mail: sukhonos@ndirom.kyiv.ua
Web of Science ResearcherID: JGD-9142-2023
ORCID: https://orcid.org/0000-0001-6085-2369
Scopus: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57039924100

Талавиря Микола Петрович, доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри економічної теорії, Національний університет біоресурсів і природокористування України (м. Київ, Україна)
E-mail: talavyria@ndirom.kyiv.ua
ORCID: https://orcid.org/0000-0001-6915-4815
Scopus: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57884612700
Scopus: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57203750220
Google Scholar: https://scholar.google.com.ua/citations?hl=uk&user=OlTc9u0AAAAJ

Хоменко Інна Олександрівна, доктор економічних наук, професор, професор кафедри економіки, обліку і оподаткування, Національний університет «Чернігівська політехніка» (м. Чернігів, Україна)
E-mail: khomenko@ndirom.kyiv.ua
Web of Science ResearcherID: F-3881-2014
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-0839-4636
Scopus: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57226874142
Google Scholar: https://scholar.google.com.ua/citations?hl=uk&user=4yw6lbUAAAAJ

Ціпоренко Сергій Юрійович, доктор медичних наук, доцент, Приватний київський медичний університет; заступник директора Центру первинної медико-санітарної допомоги № 2 Подільського району м. Києва (м. Київ, Україна)
Web of Science ResearcherID: JZE-3907-2024
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-2459-4005
Scopus: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=55987099800

Чала Ніна Дмитрівна, доктор наук з державного управління, професор, професор кафедри маркетингу та управління бізнесом, Національний університет «Києво-Могилянська Академія» (м. Київ, Україна)
E-mail: chala@ndirom.kyiv.ua
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-0356-9003
Scopus: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57214136890
Google Scholar: https://scholar.google.com.ua/citations?hl=uk&user=QuUVX40AAAAJ

Шамрай Наталія Василівна, кандидат наук з державного управління, директор Департаменту, Центр надання адміністративних послуг виконавчого органу Київської міської ради (м. Київ, Україна)
E-mail: shamrai@ndirom.kyiv.ua
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-6222-6385

Шлапак Алла Василівна, доктор економічних наук, доцент, завідувач кафедри міжнародної економіки, Київський столичний університет імені Бориса Грінченка (м. Київ, Україна)
E-mail: shlapak@ndirom.kyiv.ua
Web of Science ResearcherID: L-9786-2018
ORCID: https://orcid.org/0000-0001-8697-7039
Scopus: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57217100529
Google Scholar: https://scholar.google.com.ua/citations?hl=uk&user=InxH8zYAAAAJ

Яструбський Михайло Ярославович, доктор економічних наук, професор, професор кафедри менеджменту і міжнародного підприємництва, керівник Центру китайсько-української співпраці, Національний університет «Львівська політехніка» (м. Львів, Україна)
E-mail: yastrubskyi@ndirom.kyiv.ua
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-8032-4501
Scopus: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57212607517
Google Scholar: https://scholar.google.com.ua/citations?hl=uk&user=n2_qe1oAAAAJ

Георгій Абуселідзе, доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Батумський державний університет імені Шота Руставелі (Грузія)
E-mail: abuselidze@ndirom.kyiv.ua
Web of Science ResearcherID: P-7682-2016
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-5834-1233
Scopus: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57204928171

Алейнікова Олена Володимирівна, доктор наук з державного управління, кандидат економічних наук, професор, доцент кафедри публічної економіки, факультету економіки та управління, Університет Масаріка (Чехія)
E-mail: aleinikova@ndirom.kyiv.ua
Web of Science ResearcherID: T-3392-2018
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-4876-3563
Scopus: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57208315807
Google Scholar: https://scholar.google.com.ua/citations?hl=uk&user=EWfpVzMAAAAJ

Балтов Мілен Іванов, доктор філософії у сфері економіки і управління, професор, ректор, Бургаський вільний університет (Болгарія)
E-mail: baltov@ndirom.kyiv.ua
Web of Science ResearcherID: ACP-401-1-2022
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-1195-7479
Scopus: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=35361689200

Буряк Руслан Іванович, доктор економічних наук, професор, запрошений науковець, кафедра сільськогосподарської економіки, Університет Пурдью (Purdue University) (США)
E-mail: buriak@ndirom.kyiv.ua
Web of Science ResearcherID: ABE-5748-2021
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-2988-2196
Scopus: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57209980134
Google Scholar: https://scholar.google.com.ua/citations?hl=uk&user=1fg-lM4AAAAJ

Луїза Далінгвотер, HDR and PHD, професор, Університет Сорбонна (Франція)
E-mail: dalinhvoter@ndirom.kyiv.ua
Web of Science ResearcherID: ERF-6974-2022
Scopus: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57192974813

Левченко Наталія Михайлівна, доктор наук з державного управління, професор, науковий співробітник кафедри соціології, Берлінський технічний університет (Німеччина)
E-mail: levchenko@ndirom.kyiv.ua
Web of Science ResearcherID: AAD-4056-2020
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-3283-6924
Scopus: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57258686100

Новикова Іннола Вікторівна, доктор економічних наук, професор, проректор з науково-педагогічної та виховної роботи, Київський аграрний університет Національної академії аграрних наук України (м. Київ, Україна); Візит-професор, Балтійська міжнародна академія (Латвія)
E-mail: novykova@ndirom.kyiv.ua
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-7322-6727
Scopus: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57217106303
Google Scholar: https://scholar.google.com.ua/citations?hl=uk&user=AjWcGA0AAAAJ

Ребілас Рафал, доктор філософії у галузі економіки, проректор з питань міжнародних відносин, Вища школа бізнесу (Польща)
E-mail: rafal@ndirom.kyiv.ua
Web of Science ResearcherID: GCV-4882-2022
ORCID: https://orcid.org/0000-0001-7926-1155
Scopus: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57205390225
Google Scholar: https://scholar.google.com/citations?user=ILeX3DkAAAAJ&hl=pl

Сяосон Чжен, PhD in Economics and Business Administration, Вища посада Школи бізнесу; професор, доцент кафедри бухгалтерського обліку, Вуксі Тайху університет (Китай); Талліннський технологічний університет (Естонія)
E-mail: chzhen@ndirom.kyiv.ua
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-6388-3619
Scopus: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=14322658700
Google Scholar: https://scholar.google.com/citations?user=uST1gCAAAAAJ&hl=en