Назва видання: Розвиток міста

Рік заснування: 2024

Реєстрація суб'єкта у сфері друкованих медіа: Рішення Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення № 418 від 22.02.2024 року

Ідентифікатор медіа: R30-02675

Засновник видання: Комунальна науково-дослідна установа «Науково-дослідний інститут соціально-економічного розвитку міста»

Видавець: Видавничий дім «Гельветика»

Про видання: науковий журнал «Розвиток міста» – це мультидисциплінарний науковий журнал, заснований у 2024 році КНДУ «Науково-дослідний інститут соціально-економічного розвитку міста». До складу редколегії журналу входять провідні українські та іноземні фахівці. У виданні висвітлюються сучасні тенденції розвитку економіки, актуальні питання регіональної економічної політики, світового господарства, інноваційних трансформацій державного управління в Україні; розкриваються особливості підвищення ефективності менеджменту господарської діяльності підприємств, територіального маркетингу, формування системи охорони громадського здоров’я на регіональному та державному рівнях; досліджується досвід іноземних держав щодо розбудови національної економіки; аналізуються чинники впливу на глобальну систему міжнародних економічних відносин.
Журнал буде корисним для дослідників, викладачів, аспірантів, студентів, менеджерів – усіх, хто цікавиться актуальними питаннями соціально-економічного розвитку та управління. Запрошуємо всіх охочих до співпраці!

ISSN: 3041-1335 (print); 3041-1343 (online)

УДК: 001.2(051)

Мова видання: українська, англійська

Періодичність видання: 4 рази на рік

Фахова реєстрація (категорія «Б»): Наказ МОН України від 24.04.2024 року № 582 (додаток 2)

Спеціальності: 051 Економіка; 073 Менеджмент; 075 Маркетинг; 281 Публічне управління та адміністрування; 292 Міжнародні економічні відносини

Наукометричні бази даних: Vernadsky National Library, Google Scholar, Index Copernicus

Метою журналу є сприяння розвитку наукового потенціалу КНДУ «НДІ соціально-економічного розвитку міста» з актуальних питань економіки, менеджменту, маркетингу, публічного управління та адміністрування, міжнародних економічних відносин, громадського здоров’я; стійкого розвитку міських територій, стратегічного регіонального управління, оприлюднення результатів теоретичних та емпіричних досліджень з питань освітніх інновацій; розширення простору публічної наукової комунікації в галузі економічних, управлінських та соціальних наук; оприлюднення результатів наукових досліджень, інформування широкої наукової громадськості та забезпечення офіційного визнання нових результатів досліджень; ознайомлення читачів із прогресивним світовим досвідом упровадження наукових розроблень у різні галузі соціально-економічної системи України; інтеграція вітчизняної наукової дискусії у світовий науковий економічний простір.

Завдання журналу – підвищення рівня якості сучасної вітчизняної науки; створення унікальної науково-практичної платформи для висвітлення актуальних тенденцій і перспектив розвитку економічної, управлінської наук та міждисциплінарних досліджень; розгляд теоретичних, методологічних та практичних аспектів менеджменту та маркетингу в економіці і управлінні бізнесом, в регіональному розвитку; аналіз та висвітлення останніх досягнень світового наукового простору; вільний обмін думками через публікацію відповідних наукових матеріалів.
Журнал відкритий для всіх зацікавлених осіб та організацій, які зорієнтовані на розбудову національної економічної системи, розвиток науки в Україні.