Відкритий доступ

Редакція наукового журналу дотримується політики відкритого доступу (Open Access). Усі статті розміщуються безстроково і безкоштовно відразу після виходу номера. Повнотекстовий доступ в режимі реального часу до наукових статей представлений на офіційному сайті у розділі Архів.

Це відповідає визначенню відкритого доступу від BOAI. Ліцензійна політика збірника сумісна з переважною більшістю політик відкритого доступу та архівування матеріалів.

Видання працює за ліцензією Creative Commons Attribution International CC-BY. Це дозволяє читати, завантажувати, копіювати, поширювати, друкувати, шукати, цитувати або посилатися на повний текст статті в цьому збірнику.